Moje wartości

Polska Psychoterapia, Psychologia i Coaching Berlin

Odzykanie przez Państwa radości i zadowolenia z życia jest głównym i nadrzędnym celem mojej pracy psychologicznej.

  • Pańska sytuacja życiowa, osobiste rozwiązania i indywidualne cele są centralnym punktem naszych spotkań.
  • Podczas spotkań doznają Państwo empatii i zrozumienia cierpienia spowodowanego problemem.
  • Spotkania coachingu i psychoterapii są dla mnie kooperacją na równym poziomie pomiędzy Państwem a mną.
  • Jasność, przejrzystość i klarowność są ważnym punkten mojej pracy. Podczas coachingu i psychoterapii otrzymają Państwo informacje o stosowanej metodzie i jej działaniu, co wspierać będzie u Państwa zrozumiałość i efekt naszej wspólnej pracy.
  • Dobry nastrój i humor będą nam często towarzyszyły podczas spotkań coachingu i psychoterapii.
  • Długotrwałe działanie i efekt jest ważną częścią mojej pracy psychologicznej.