Metody

Polska Psychoterapia, Psychologia i Coaching Berlin

Posługuję się nowoczesnymi i w wielu krajach rozpowszechnionymi metodami coachingu i psychoterapii, które bazują na obecnych naukowych badaniach mózgu.   Są one zatem skuteczne, szybkie i zapewniają długotrwałe działanie i efekt.         Wyraźne postępy i poprawa samopoczucia są zauważalne już po kilku spotkaniach.

Jako zertifikowany coach (DVNLP) oraz państwowo uprawniony terapeuta psychoterapii (HPG) posługuję się wieloma metodami:

 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • MCT, Metakognitive Therapie
 • Intergracyjna Terapia Systemowa
 • Emotionale Prozess Arbeit (EPA), Emotional-Körper Therapie (EKT)
 • Hypno-systemische Konzeptarbeit (Gunther Schmidt)
 • Programowanie Neurolingwistyczne (NLP)
 • Systemowa Terapia Krótkoterminowa (Giorgio Nardone)
 • Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Steeve de Shazer)
 • EFT / PEP
 • The Work (Byron Katie)
 • Kinezjologia
 • Mediacja