Metody

Polska Psychoterapia, Psychologia i Coaching Berlin

Posługuję się nowoczesnymi i w wielu krajach rozpowszechnionymi metodami coachingu i psychoterapii, które bazują na obecnych naukowych badaniach mózgu.   Są one zatem skuteczne, szybkie i zapewniają długotrwałe działanie i efekt.         Wyraźne postępy i poprawa samopoczucia są zauważalne już po kilku spotkaniach.

Jako zertifikowany coach (DVNLP) oraz państwowo uprawniony terapeuta psychoterapii (HPG) posługuję się wieloma metodami:

 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Acceptance & Commitment Therapie
 • Intergracyjna Terapia Systemowa
 • Emotionale Prozess Arbeit (EPA), EmotionalKörper Therapie (EKT)
 • Hypno-systemische Konzeptarbeit (Gunther Schmidt)
 • Programowanie Neurolingwistyczne (NLP)
 • Systemowa Terapia Krótkoterminowa (Giorgio Nardone)
 • Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach (Steeve de Shazer)
 • EFT / PEP
 • The Work (Byron Katie)
 • Kinezjologia
 • Mediacja

Możliwe, że zadają sobie Państwo poszczególne pytania:                                             Co to jest coaching? Jaka jest różnica między coachingiem a psychoterapią?

Coaching zajmuje się Państwa osobistymi celami, kompetencjami i indywidualnymi rozwiązaniami problemu. „Co jest Pana / Pani celem? Co chce Pan / Pani osiągnąć?”

Psychoterapia zajmuje się bardziej problemem. Co ma Pan / Pani za problem?

Różnice pomiędzy coachingiem a psychoterapią są z punktu widzenia celu tych metod niewielkie. Wspólnym ich celem jest odpowiedź na pytanie: Jak wspierać skutecznie i efektywnie człowieka, aby odnalazł zadowolenie i radość życia?