Burnout

Polska Psychoterapia, Psychologia i Coaching Berlin

Burnout (syndrom wypalenia zawodowego) oznacza w dosłownym tłumaczeniu               „wypalić się”, „wyczerpanie”, „wycieńczenie”. Burnout nie jest diagnozą standardową. Osoby nią dotknięte mogą mieć objawy o różnej postaci.                 Niektórzy doznają zaniku słuchu, zawrotów głowy, bezsenności, inni cierpią z powodu strachu i lęku oraz dolegliwości serca.

Ogólnie można Burnot opisać jako emocjonalne i psychiczne wyczerpanie, utrzymujące się przez dłuższy okres czasu, do którego dochodzą objawy ciała.

Burnout jest dolegliwością, która może być podobna do depresji.

Coaching i psychoterapia są metodami, które niosą efektywną pomoc w leczeniu dolegliwości zwanej burnout.

Na spotkaniach coachingu i psychoterapii będziemy pracować między innymi nad poszczególnymi tematami:

  •  Osiagnięcie optymalnej równowagi pomiędzy wymagniami wobec siebie samego a obowiązkami zawodowymi oraz życia prywatnego.
  • Dostrzeżenie i wyczucie własnych sił fizyczno-psychicznych oraz ich optymalne rozłożenie.
  • Rozbudowa umiejętności dostrzegania własnych potrzeb oraz ich komunikacji wobec innych.

Optymalna równowaga życiowa będzie celem naszej wspólnej pracy podczas spotkań coachingu i psychoterapii.